Dane
finansowe

 • Rentowność
 • Marża brutto na sprzedaży
 • ROE
 • ROA
 • Płynność
 • Wskaźnik bieżącej płynności
 • Wskaźnik szybkiej płynności
 • Zadłużenie
 • Dług netto (w mln zł)
 • Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi
 • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia
2020 2019 2018 2017
Rentowność
Marża brutto na sprzedaży 28,4% 24,5% 23,0% 23,3% 20,5%
ROE 15,6% 14,5% 16,9% 12,9% 11,0%
ROA 6.2% 6,1% 7,2% 5,3% 5,5%
Płynność
Wskaźnik bieżącej płynności 7,8 5,4 4,4 6,0 9,8
Wskaźnik szybkiej płynności 1,6 1,2 1,1 1,5 3,3
Zadłużenie
Dług netto (w mln zł) 128,7 156,6 232,9 188,1 102,8
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 39,5% 42,4% 37,9% 42,5% 41,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 152,9% 136,1% 163,8% 135,1% 144,1%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 60,5% 57,6% 62,1% 57,5% 59,0%

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.


Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 4126