Dywidenda

Strategicznym celem Zarządu Marvipol Development S.A. jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy, przy zapewnieniu rozwoju i wzrostu wartości Spółki. Chcąc zapewnić Akcjonariuszom Marvipol Development S.A. atrakcyjny poziom zwrotu na zaangażowanym w akcje Spółki kapitale, w dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w drodze uchwały opracowaną przez Zarząd politykę dywidendową.

 

Polityka dywidendowa zakłada systematyczną wypłatę dywidend za lata 2020-2023, przy czym dywidenda za rok 2020 obejmie ok. 20% skonsolidowanego zysku i w każdym kolejnym roku będzie rosnąć o ok. 10%, by za rok 2023 osiągnąć kwotę stanowiącą ok. 50% wypracowanego przez Spółkę zysku skonsolidowanego.

 

Charakterystyka polityki dywidendowej umożliwi Akcjonariuszom otrzymywanie stałego dochodu, niezależnie od potencjału wzrostu wartości Spółki, upodabniając walory Marvipol Development S.A., pod względem ekonomicznym, do dłużnych papierów wartościowych wypłacających regularnie kupony odsetkowe przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprzedaży akcji na GPW.

 

1 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. jednorazowo odstąpiło od stosowania postanowień polityki dywidendowej i postanowiło o wypłacie 39,57 mln zł dywidendy (0,95 zł brutto na akcję), stanowiących równowartość 49,1% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej za 2020 r.  Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 czerwca, zaś jej wypłatę na 18 czerwca 2021 r.

 

Ze względu na odstępstwo od polityki dywidendowej i wypłatę dywidendy w maksymalnym dopuszczonym przez zapisy warunków emisji obligacji Spółki wymiarze, Spółka w 2021 r. nie wypłaci zaliczek na poczet dywidendy za 2021 r.

 

POLITYKA DYWIDENDOWA (PLIK DO POBRANIA)

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.


Notice: Undefined variable: json in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3583

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3584

Notice: Trying to get property 'data' of non-object in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3584

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/users/marvipol/public_html/marvipol.pl/htdocs/relacje/wp-content/themes/theme/templates/centrum-inwestora.php on line 3584