Rekordowy zysk Marvipol Development

Giełdowy deweloper zakończył 2020 r. z 431,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (48% wzrost rdr), wypracowując rekordowe 80,4 mln zł zysku netto, wobec 69,9 mln zł w 2019, dotychczas najlepszym w historii roku.  Kluczowy wpływ na rekordowe wyniki Grupy Marvipol miał biznes mieszkaniowy Grupy, który w 2020 r. podwoił zyski, wypracowując 52 mln zł zysku netto.

2020 rok był dla wszystkich z nas okresem szczególnym. Globalna pandemia w minionych kilkunastu miesiącach wyznaczyła nowe reguły zarówno dla życia społecznego, jak i biznesowego, stawiając przed nami coraz to nowe wyzwania. Pandemia poddała niełatwej próbie również naszą firmę, z której, o czym informuję z nieukrywaną dumą i satysfakcją, wyszliśmy obronną ręką, ustanawiając pod drodze kilka rekordów. Grupa Marvipol zakończyła 2020 rok z najwyższym w historii wynikiem netto, o 15% wyższym od wcześniejszego rekordu. W 2020 r. Grupa po raz pierwszy zawarła w jednym roku ponad 1 tys. umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych. Było to możliwe dzięki największej w historii Grupy Marvipol, opiewającej na maksymalnie 381,4 mln zł transakcji pakietowej sprzedaży lokali zawartej z wiodącym europejskim graczem rynku wynajmu – grupą Heimstaden. Osiągnięte w minionym roku wyniki nie wyczerpują potencjału wzrostu Grupy. W segmencie deweloperskim naszym priorytetem jest szybkie zwiększenie skali prowadzonej działalności, istotne powiększenie oferty i dalsze wzbogacenie portfela projektów. Liczymy, że 2021 r. będzie również kolejnym udanym rokiem dla segmentu magazynowego Grupy. Głęboko wierzę, że 2021 r. powinien dostarczyć wszystkim współwłaścicielom Marvipol Development S.A. wielu powodów do inwestycyjnej satysfakcji – komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.

Segment deweloperski Grupy zakończył 2020 r. z 1084 sprzedanymi lokalami mieszkanlnymi, użytkowymi i inwestycyjnymi, 791 lokalami przekazanymi nabywcom, 48% wzrostem przychodów, do 431,4 mln zł i 52 mln zł zysku netto. Dzięki finalizacji kilku inwestycji adresowanych do najbardziej wymagających klientów, z Topiel No 18 na czele, Grupa zwiększyła, o 1,5 pkt. proc., marżę brutto na sprzedaży, do 24,5%. Dla dalszego wzrostu skali działalności segmentu Grupa przeznaczyła w 2020 i 2021 r. ponad 150 mln zł na zakup gruntów pod nowe inwestyche mieszkaniowe, z których część zostanie uruchomiona jeszcze w obecnym roku.

Segment magazynowy Grupy wypracował w 2020 r. 28,9 mln zł zysku netto, wobec 45,7 mln zł rok wcześniej. Niższy wynik segmentu to konsekwencja harmonogramu realizowanych inwestycji magazynowych. Dzięki finalizacji, w 2020 r., sprzedaży 5 projektów magazynowych segment miał istotny pozytywny wpływ na przepływy pieniężne Grupy, które na poziomie inwestycyjnym wyniosły 123,7 mln zł, pozwalając na zwiększenie stanu gotówki w Grupie o blisko 15 mln zł, do 190,7 mln zł

Wstecz

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub pod adresem ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki lub Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego lub do British Automotive S.A., aby otrzymywać od tej spółki drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacje marketingowe, w tym oferty tej spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.